משולש cad/chf

תבנית משולש מדוייקת, אם קבלת האיתות כמתבונן.

משולש cad/chf