עסקה מדהימה,

יעד 72 הראשון 236 הושג, אך היווה בסיס לפריצת משולש תקני, ולכן יעד חדש ניתן.

המחיר הגיע במדויק ליעד סגר את העסקה ברווח ונסוג !