תנאי שימוש באתר


הסכם שירותים מקוונים זה (להלן "ההסכם") חל על יובל פרי (להלן "יובל") ועל התוכן האלקטרוני אשר נמצא באתר, כמו גם על כל התכונות והתכנים שאנו עשויים להוסיף בעתיד (להלן "השירותים"). בכפוף להמשך השימוש באתר האינטרנט, הנך מתחייב למלא אחר המושגים והתנאים של הסכם זה כפי שהם ישימים לגביך.

תיקונים ויחסים להסכמים

יובל  שומר לעצמו את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת, ואתה מסכים בזאת להיות מחויב לשינויים עתידיים. הסכם זה יהיה תמיד זמין לעיונך תחת הקישור של תנאי שימוש באתר forex-the-creative-way.com

מעת לעת, יובל עלול להציע שירותים אחרים. השירותים כפופים לכל גילוי או כתב ויתור המצוי בתוך שירותים אלה. יובל שומר על זכותו לשנות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, שירות (או כל חלק ממנו) עם אם בלי הודעה. אתה מסכים בזאת לכך ש יובל לא ישא באחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקה של שירות.

הרשאה מוגבלת

יובל מעניק לך הרשאה אישית מוגבלת לגישה ולשימוש באתר האינטרנט שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה. הרשאה זו מותנית בהיענותך המתמשכת עם המושגים והתנאים של מסמך זה. אתה מסכים לא למכור את ההרשאה או להרשות גישה של אחרים לאתר האינטרנט וכן לא להעתיק תכנים המופיעים באתר האינטרנט במטרה למוכרם לאחר. אתה מסכים לא למחוק  הודעות מוגנות בזכויות יוצרים או סימנים אחרים המרמזים על זכויות קניין רוחני מוגן מחומרים אותם אתה מדפיס או מוריד מהאתר. לא תשיג כל זכויות קניין רוחני או כל זכות או הרשאה להשתמש בחומרים המופיעים באתר מלבד באופן שצוין כאן.

התקשרויות

אלא אם כן צוין אחרת בנוגע לשירות מסוים, כל ההתקשרויות או החומרים שתעביר בדואר אלקטרוני, תפרסם באתר או תשדר באמצעות אחד השירותים, כולל נתונים, שאלות, הערות או הצעות ("ההתקשרויות" שלך) יטופלו כחומר בלתי סודי ונעדר קניין. אתה מקנה בזאת ל-יובל את ההרשאה לשחזר, לחשוף, לפרסם ולשדר את התקשרויותיך באתר האינטרנט או בכל מקום אחר ללא כל התחייבות או אחריות כלפיך. יובל רשאי להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע מקצועי או טכניקה אשר כלולה בהתקשרויותיך לכל מטרה כולל, אך לא מוגבל לפיתוח ושיווק מוצרים העושים שימוש באותו מידע.

יובל אינו מחויב, לסקור או לשמור את התקשרויותיך. אנו עלולים לעקוב אחר התקשרויותיך במטרה לבחון את איכות השירות המוענק לך, את היענותך לכללי הסכם זה, את האבטחה של האתר או מסיבות אחרות. אתה מסכים בזאת לפעולות המעקב מצד יובל שלא יזכו אותך בכל עילה לטענה או כל זכות אחרת בקשר לאופן בו יובל עוקב אחר התקשרויותיך ואוכף או שאינו אוכף את החוקים והתקנות של שירות שמעניק יובל או את תנאי הסכם זה. בשום מקרה לא יחשב יובל אחראי לעלויות, נזקים, הוצאות או כל אחריות אחרת שנגרמו על ידיך כתוצאה מפעולות המעקב של יובל.

דרישות ומידע להרשמה

כאשר אתה נרשם לאתר, אנו מבקשים ממך לספק לנו מידע מזהה ("רישום"). אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, מעודכן ומלא אודות עצמך. כמו כן אתה מסכים בזאת לא להתחזות לכל אדם או ישות, לייצג שותפות עם אדם, ישות או ארגון באופן בלתי הולם, להשתמש בשמות בדויים או להסוות את זהותך בפני יובל לכל מטרה.

חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אך ללא המידע לא תוכל לקבל מידע מיובל פרי לדואר האלקרוני שלך ולהשתמש בשירותים הניתנים.

המידע שישלח מיובל פרי עשוי לכלול פרסומת שיווקית, המידע הינו אישי בלבד ואין להעבירו לגורם אחר. אם תעשה העברה כזו לגורם אחר המעביר ישא במלוא האחריות,כל שימוש במידע באופן חלקי או מלא יעשה באחריותו המלאה של המשתמש בו, ואינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי.

יובל לא מתחייב לשלוח מידע בתדירות קבועה לנרשמים לקבל מידע, ויעשה זאת ע"פ שיקול דעתו בלבד.

כמו כן יובל יוכל להפסיק את שליחת המידע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

למען הגנתך והגנת שאר לקוחותינו ומשתמשי האתר, אנו מבקשים ממך שלא לחלוק את מידע ההרשמה שלך (כולל סיסמאות, שמות משתמש וכינויים) עם אדם אחד במטרה לסייע במניעת שימוש בלתי מאושר בשירות. הנך האחראי הבלעדי לכל ההודעות שנשלחו, הצהרות שנעשו, או פעולות או מחדלים שנעשים במסגרת אתר האינטרנט תחת השימוש במידע ההרשמה שלך. אם אתה סבור שמישהו עשה שימוש במידע ההרשמה שלך בכדי לקבל גישה לשירות ללא אישורך, אנא דווח לנו לאלתר.

שימוש בשירותים

השימוש בכל השירותים ובהם הזנת התכנים שלך באזורים המיועדים לכך פורומים, תגובות לכתבות, מותנה במילוי הדרישות הבאות:
· לא תעשה שימוש בכל תכונת תקשורת אלקטרונית של שירות לכל מטרה שאינה חוקית, פוגעת, מזיקה, פולשנית לפרטיותו של אחר, מטרידה, שיש בה משום הוצאת דיבה, והיא מביכה, מגונה, מאיימת או שונאת. יובל עשוי להסיר תכנים שהועלו ע"י הגולשים ואשר תוכנם פוגע ומזיק.

· לא תשלח קבצים, תפרסם, תשחזר או תפיץ כל מידע, תכנית או כל חומר שמוגן על ידי זכויות יוצרים או כל זכויות על קניין רוחני (כולל זכויות פרסום ופרטיות) ללא אישור מוקדם מבעל הזכויות.

· לא תאסוף או תאגור מידע אישי על אודות משתמשים אחרים.

· לא תעשה שימוש בשירותים למטרות מסחריות שלא אושרו בפירוש בכתב על ידי יובל. לא תשלח קבצים, תפרסם, תשלח בדואר אלקטרוני או תשדר בכל אמצעי אחר חומרי פרסום או קידום מכירות, כגון "דואר זבל", "סקרים", "ספאם", "מכתבי שרשרת", "משחקי פירמידה", או כל צורה אחרת של תקשורת בלתי-מאושרת.

· לא תשלח קבצים, תפרסם, תשלח בדואר אלקטרוני או תשדר בכל אמצעי אחר חומרים הכוללים בתוכם וירוסים או כל קוד מחשב, קבצים או תוכניות שעלולות להפריע, להגביל או להתערב בתפקוד של חומרה או תוכנה או ציוד תקשורת כלשהו.

מידע שוק

אנו עלולים לאפשר לך גישה,  למידע פיננסי . מידע זה כולל נתונים פיננסים על השוק, מחירים, חדשות, דעות אנליסטית ודוחות מחקר. כמכלול, אנו מתייחסים לפלח זה כ"מידע שוק". יובל אינו תומך או מאשר את מידע השוק ואנו מאפשרים לך גישה אליו כשירות ונוחות בלבד. יובל אינו (1) מבטיח את דיוקו, תזמונו, שלמונו או עריכתו הנכונה של מידע השוק, או (2) אחראי לכל תוצאות שינבעו משימושך או הסתמכותך על מידע השוק. מידע השוק עלול להפוך במהרה לבלתי ניתן לסימוכין ממגוון סיבות שונות, לדוגמא, שינויים בתנאי השוק ונסיבות כלכליות. יובל אינו מחויב לעדכן את המידע או הדעות הכלולים במידע השוק, ואנו עשויים להפסיק את שירות הגישה למידע זה בכל עת וללא הודעה. אתה מסכים בזאת ש יובל לא ישא באחריות לכל הפסקה, הפרעה, עיכוב או אי-דיוק שמידע שוק כלשהו. לא תפיץ שנית או תסייע בהפצת מידע השוק, וכן לא תספק גישה למידע השוק לכל אדם שאינו מאושר על ידי יובל לקבל את מידע השוק.

שימוש בשירותים

הנך מבין שרשת האינטרנט היא באופן כללי אמצעי מהימן, אולם בעיות טכניות ותנאים אחרים עלולים לעכב או למנוע מבעדך גישה לאתר האינטרנט. יובל לא ישא באחריות, והנך מסכים בזאת שלא לבוא בדרישות אחריות כלפי יובל, בגין בעיות טכניות, כישלונות מערכת ותקלות, תקלות בקו התקשורת, בתקלות חומרה או תוכנה, סוגיות גישה למערכת, סוגיות קיבולת האחסון של המערכת, ביקוש רב ותנועה מוגברת באינטרנט, פריצות באבטחה או גישה בלתי מאושרת כלשהם ושאר בעיות ותקלות מחשבים אחרות. יובל אינו מייצג, אחראי או מבטיח שתוכל לגשת או להשתמש באתר בזמנים ובמקומות לפי בחירתך, או ש-יובל יהיה בעל הקיבולת המתאימה להכיל את אתר האינטרנט בשלמותו או במיקום גיאוגרפי מסוים. יובל אינו מייצג, מתחייב או מבטיח שאתר האינטרנט יספק גישה שהיא בלתי מופרעת וחפה מטעויות. אין ל-יובל כל התחייבות או הבטחה בנוגע לאתר האינטרנט והתוכן המופיע בו.

בעיות טכניות

הנך מבין שרשת האינטרנט היא באופן כללי אמצעי מהימן, אולם בעיות טכניות ותנאים אחרים עלולים לעכב או למנוע מבעדך גישה לאתר האינטרנט. יובל לא ישא באחריות, והנך מסכים בזאת שלא לבוא בדרישות אחריות כלפי יובל או ספקי השירות שלו, בגין בעיות טכניות, כישלונות מערכת ותקלות, תקלות בקו התקשורת, בתקלות חומרה או תוכנה, סוגיות גישה למערכת, סוגיות קיבולת האחסון של המערכת, ביקוש רב ותנועה מוגברת באינטרנט, פריצות באבטחה או גישה בלתי מאושרת כלשהם ושאר בעיות ותקלות מחשבים אחרות. יובל אינו מייצג, אחראי או מבטיח שתוכל לגשת או להשתמש באתר בזמנים ובמקומות לפי בחירתך, או שליובל יהיה בעל הקיבולת המתאימה להכיל את אתר האינטרנט בשלמותו או במיקום גיאוגרפי מסוים. יובל אינו מייצג, מתחייב או מבטיח שאתר האינטרנט יספק גישה שהיא בלתי מופרעת וחפה מטעויות. אין ליובל כל התחייבות או הבטחה בנוגע לאתר האינטרנט והתוכן המופיע בו, כולל לדוגמא כשירות למטרה מסוימת.

סיכון אישי, גישה, אחזקה ואבטחת מחשב

אתה מסכים להשתמש באתר באחריותך בלבד. אתה תהיה האחראי לספק ולשמור על האמצעים איתם תתחבר לאתר האינטרנט, אמצעים העלולים לכלול בין היתר מחשב אישי, מודם או טלפון או קו גישה אחר. אתה תהיה האחראי לשאת בכל עלויות הגישה והשירות ההכרחיים להתקשרות לאתר האינטרנט ותשלם את הסכום המתבקש מגישה למערכות אלו. כמו כן, אתה תשא בכל הסיכונים הכרוכים בשימוש באחסון מידע על גבי המחשב האישי שלך.

אתה מתחייב לכך שהנך מפעיל ותמשיך להפעיל אמצעי הגנה ראויים בנוגע לאבטחה ובקרה של ווירוסים של מחשבים או כל חומרים, אמצעים, מידע או נתונים מזיקים או בלתי הולמים וכן שלא תשדר או תחשוף, במישרין או בעקיפין, את יובל, לכל ווירוס מחשבים או חומרים או אמצעים דומים מזיקים או בלתי הולמים.

סמלים מסחריים וזכויות יוצרים

כל התכנים, הסמלים המסחריים, סימני השירותים, מותגים, שמות מסחריים וסמלים שהם קניינו של יובל הנם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של ישראל. אין לפרש את הופעתו של דבר מה באתר כהענקה, מרומזת או אחרת, של רישיון או זכות לשימוש בכל סמל מסחרי ללא הרשאה בכתב מידי יובל או צד שלישי שהסימנים המסחריים בבעלותו. שימושך באחד מן הסימנים הרשומים, או כל תוכן אחר של אתר האינטרנט שלא בהתאם לאופן המפורט מעלה, הנו אסור בהחלט.

התמונות המוצגות באתר הן בבעלות יובל או שנעשה בהם שימוש מורשה על ידו. הנך מנוע מלהשתמש או לאשר את השימוש בתמונות אלו אלא אם כן הוענקה לך הרשאה מיוחדת במסגרת הסכם זה. כל שימוש בלתי מאושר בתמונות אלו עשוי להפר את חוקי זכויות היוצרים, חוקי הסימנים המסחריים, חוקי הפרטיות והפרסום וכן תקנות וחוקים ואחרים.

קישורים

יובל מספק קישורים לאתרים אחרים שבבעלותם ובבקרתם של צד שלישי. עובדת הימצאותו של קישור המוביל לאתרים אחרים באתר יובל, אינה מהווה שידול, אישור, מרמזת על חסות או שותפות בנוגע לאתר המקושר, בעליו או הספקים שלו. ישנם סיכונים הטמונים בשימוש בכל מידע, תוכנה או מוצרים שנמצאו על גבי האינטרנט ו-יובל מזהיר אותך בכדי לוודא שהבנת את הסיכונים הללו לפני שפנית, השתמשת, סמכת או רכשת כל דבר באמצעות רשת האינטרנט. קישורים לאתרים אלה מופיעים לנוחיותך בלבד והנך מסכים בזאת שלא תבוא בתביעת אחריות כלפי יובל בגין כל נזק או הפסד שנגרם כתוצאה משימוש, הסתמכות על תוכן, סחורה או שירות כלשהו שניתן באתרים אחרים אלו.

הגבלת אחריות ופיצויים

הנך מסכים לשפות ולא לראות את יובל, עובדיו ואנשי רישיונותיו (כולל ספקי צד שלישי) אחראים לכל פעולה, טענה, דרישה, טביעה, נזקים, עלויות, חיובים והוצאות שנגרמו על ידי יובל (כולל, אך לא בלעדית לשכר טרחה סביר של עורך-דין) אשר נובעים או קשורים בהפרה שלך של ההסכם, חוקי המדינה, או חוקים ותקנות אחרות החלים עליך או חילול זכויותיו של אדם אחר, כולל אך לא מוגבל להפרת זכויות היוצרים או הפרה של חוקי קניין או פרטיות, או כל ייצוג בלתי הולם שנערך על ידך או הפרה של כתב אחריותך או ייצוגך.

תקופת ההסכם והפסקתו

ההרשאה הניתנת לך במסגרת הסכם זה תסתיים אם יובל יאמין שמידע מסוים כלשהו שנמסר על ידיך, כולל כתובת הדואר האלקטרוני שלך, איננו עדכני ומדויק יותר, או אם תכשל בלעמוד באחד מן התנאים המפורטים בהסכם זה ובכל העקרונות המנחים של כל שירות. בעקבות הפרה כזו, הנך מסכים להפסיק את גישתך לשירותים הללו. הנך מסכים שיובל, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי ואם או בלי הודעה מוקדמת, רשאי להפסיק את מתן גישתך לאחד או לכל השירותים, ולהסיר ולסלק כל מידע או תוכן בתוך השירות.

חוק סמכות
 
הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל.מוסכם בזה כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע להתקשרות בין  יובל למשתמש וכל הנובע ממנה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.