סיכונים

 יובל פרי מבסס את פעולותיו בדרך אינטואיטיבית ומשתף את הגולשים בהלך מחשבתו, השיתוף אינו יכול להביא בחשבון את יעדיך, צרכיך ומצבך הפיננסי. התוכן באתר זה אינו ניתן כייעוץ אישי. קיימת האפשרות שתספוג אובדן חלקי או כולל של השקעתך ההתחלתית ולכן אל לך להשקיע כספים שאינך יכול להרשות לעצמך לאבד. עליך להיות מודע לכל הסיכונים הכרוכים במסחר ממונף ולהיוועץ ביועץ פיננסי עצמאי.