לראות או לחשוב בהגיון במסחר במטח ?

כתבתי באודות אזהרה ובה ציינתי שמי שמסוגל רק לחשוב בהגיון הדברים הנכתבים בבלוג זה עלולים

להראות הזויים עבורו.

 מהו ההבדל בין מי שמסוגל רק לחשוב בהגיון ובין מי שמסוגל גם לראות ?

להמשיך לקרוא